Vyzkoušejte zdarma FABIS

Doporučení k bezpečnému heslu

Bezpečné heslo — Pro bezpečnost vašich dat vyžadujeme aby heslo mělo minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a číslici nebo zvláštní znak např. ~ ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` | \ ( ) { } [ ] : ; " ' < > , . ? /